Terms of Services

Handelsbetingelser

DU HANDLER MED:

KONCEPTORIET – UnderTheSurface.pro
Kristiansvej 8
DK-8660 Skanderborg
Telefon: 2037 6657
preben@konceptoriet.dk
CVR: DK- 21319503

PRISER:

Alle priser er med dansk moms og andre afgifter,

Ved køb af professionelle dykkerkurser og materialer til disse er prisen dog ikke pålagt moms. Priserne er dagspriser.

BESTILLING:

Du kan bestille kurser og serviceydelser på www.underthesurface.pro, mail eller direkte henvendelse.

Bestiller du via hjemmesiden, modtager du en automatisk genereret bekræftelse på din bestilling umiddelbart efter have gennemført betaling.

Bestiller du via e-mail eller telefon sender vi dig en faktura til der skal betales før din tilmelding til kurset er gældende.

KONCEPTORIET – UnderTheSurface.pro tager forbehold for slåfejl, typografiske fejl, upræcise formuleringer og manglende produktbeskrivelser.

Vi forbeholder os retten til at rette fejl, unøjagtigheder og mangler og ret til at ændre eller opdatere indholdet, uden at gøre opmærksom på det på forhånd.

BETALING

Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL)

 • Dankort, VISA/dankort, VISA, Mastercard, MobilePay
 • Ved betaling med kreditkort, pålægges kortholder følgende gebyrer:
  – Udenlandsk udstedte kort: 3,75 % af transaktionsbeløbet.
 • Erhvervskunder kan efter forudgående aftale handle på kredit.
  Betalingsfrist er 10 dage netto. Ved manglende betaling vil der blive tilsendt en rykkerskrivelse. Rykkerskrivelsen skal betales inden for 10 dage
  ellers fremsendes en ny rykkerskrivelse. Hver rykkerskrivelse koster DKK. 100,-. Hvis 2. rykkerskrivelse ikke betales til tiden bliver sagen uden
  yderligere varsel overdraget til inddrivelse for debitors regning. Alle forfaldne beløb vil blive tilskrevet rente pr. påbegyndt måned.

ORDREBEKRÆFTELSE

Alle bestillinger foretaget via UnderTheSurface.pro bekræftes automatisk (pr e-mail), og du vil indenfor max. 24 timer på hverdage modtage enten en ordrebekræftelse eller besked pr e-mail, hvis der skulle være problemer med levering (restordrer / udsolgte artikler). Det er ikke muligt at få en kopi af ordrebekræftelsen tilsendt senere.

FORTRYDELSESRET FOR KØB AF KURSER


Ved afmelding af kurset

 • mere end 30 dage før start refunderes 75% af den fulde kursuspris
 • mellem 29dage og 14 dage før kursus start refunderes 50% af kursusprisen
 • mindre end 14 dage før kursus start, er der ingen refundering.
 • Undervisningsmaterialer kan ikke refunderes.
 • Hvis KONCEPTORIET – UnderTheSurface.pro aflyser et kursus vil der være fuld refusion uanset tidspunkt for aflysning. Det vil også være muligt at rykke kurset til et fremtidigt kursus med ledig dato, hvis det er muligt.
 • Der er minimums antal deltagere til kurser for, at de kan gennemføres.

GENNEMFØRSEL AF KURSET

 • Hvis du ikke kan gennemføre kurset eller dele af et kursus er der ingen refusion. Det er dit ansvar at sikre fremmøde og at du fysik og mentalt kan gennemføre kurset. Det er muligt at tilkøbe ekstra træning.
 • Du er ikke garanteret certificering. Du skal gennemføre al teori og alle øvelser tilfredsstillende før du kan blive certificeret.

FORSIKRING

Deltagere på dykkerkurser forsikres via DAN-europe. UnderTheSurface.pro DAN ID: 895080

CERTIFICEREDE DYKKERKURSER

PADI eller SSI

UnderTheSurface.pro opbevarer og behandler data i forhold til de gældende reger fra de to organisationer.

FRASIGELSE AF OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Nedenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

UnderTheSurface.pro påtager sig ikke ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte (varer og kurser), i anledning af aftaler mellem dig og UnderTheSurface.pro . Et erstatningskrav over for UnderTheSurface.pro kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

UnderTheSurface.pro kan ikke gøres ansvarlig for manglende eller forsinket levering i tilfælde, hvor følgende omstændigheder er indtruffet, hvis omstændighederne forhindrer opfyldelse af aftalen eller opfyldelsen er urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
Det påhviler UnderTheSurface.pro uden ugrundet ophold skriftligt at underrette dig om at sådanne omstændigheder er indtruffet.

ENHVER ORDRE MODTAGES UNDER FORBEHOLD FOR:

TRYK- SLÅFEJL, UDSOLGTE VARER, SYGDOM HOS UNDERTHESURFACE.PRO OG FORCE MAJEURE.

Herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af UnderTheSurface.pro eller UnderTheSurface.pro leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser UnderTheSurface.pro eller UnderTheSurface.pro leverandørers muligheder for at levere.

UnderTheSurface.pro har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. UnderTheSurface.pro er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

UnderTheSurface.pro kan ikke gøres ansvarlig, udtalt eller underforstået, for så vidt angår brugen af dette site, eller informationen, indhold, materiale eller produkter indeholdt på dette web-site.

Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af dette web-site er på egen risiko.

I det omfang loven tillader det, frasiger UnderTheSurface.pro alle garantier, udtalt eller underforstået. UnderTheSurface.pro kan ikke garantere at dette web-site, dets servere, eller e-mail, SoMe indhold sendt fra UnderTheSurface.pro er fri for virus eller skadelige komponenter. UnderTheSurface.pro kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader af enhver art der stammer fra brugen af dette web-site, inklusiv, men ikke begrænset, til direkte, indirekte, tilfældige og afledte skader.

Hvis dele af Købsaftalen helt eller delvist ikke kan håndhæves overfor dig, er resten af ​​Handelsbetingelserne fortsat gyldige. De ugyldige betingelser skal erstattes af de vilkår som er fastsat i dansk retspraksis og sædvane for internethandel generelt.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER:

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos UnderTheSurface.pro , kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse dyk@kingfish.dk.

You must ALLWAYS take a diver course with a certified professional instructor.

 

It takes proper training, instruction and supervised training to be a safe diver and a good buddy.

 

The videos on this website are inspirational videos, not dive training.

 

If you see anything you think is wrong or could be bettter, Let os know – Thanx

Safe Diving

UnderTheSurface, Preben.